Med kroppen hela livet

Förebygg skador med rätt behandling

Välkommen till PI Sport & Rehab!

Jag är sjukgymnast, legitimerad av Socialstyrelsen, och har arbetat i över 12 år. Har erfarenhet från privatvård, försäkringsvård, idrottsmedicin, sjukhusvård, primärvård samt utlandsarbete.

Jag arbetar som privatpraktiserande sjukgymnast. Det innebär att högkostnadskort och landstingets regler gällande patientavgift inte gäller hos mig. Jag erbjuder istället korta väntetider och en specificerad och personlig vård som är skräddarsydd för just dig.

Hos mig är det:

  • Korta väntetider.
  • Snabb och enkel bokning här »
  • Grundlig undersökning av dina besvär.
  • Individuell behandling och instruktion baserad på resultaten av undersökningen.
  • Evidensbaserat arbetssätt.

BOKA TID!

Boka enkelt en tid för snabb och effektiv hjälp.